Consultanţã managerialã

Consultanţã cuprinzãtoare pentru probleme particulare

Strategie

 • Dezvoltare si consultanţã strategice, planificare strategică
 • Elaborarea planurilor de afaceri şi a conceptelor strategice de expansiune şi internaţionalizare, suport la implementare
 • Consultanţã privind (re-) organizarea ( modelarea organizaţiei, restructurarea, optimizarea şi modelarea proceselor)
 • Consutanţã out / - insourcing
 • Desemnarea, planificarea şi realizarea amplasamentului

Susţinerea managementului

 • Realizarea studiilor de piaţã
 • Identificarea şi elaborarea ideilor de produs şi inovaţii pt IMM, conceperea portofolului de produse, realizarea cataloagelor de produse, a ghidului de prezentare şi a manualului de utilizare
 • Analiza cost-performanţã, studiu din punct de vedere economic
 • Elaborarea conceptelor de marketing, de vânzãri, susţinere la implementare
 • Elaborarea conceptelor de finanţare, proiect de buget şi de finanţare
 • Achiziţionarea finanţãrilor, fondurilor de la terţi şi a mijloacelor de promovare
 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
 • Management competenţei şi al cunoştinţelor
 • Training (pt executiv)
 • Conducere, management şi controling pentru proiect
 • Mangementul şi siguranţa calitaţii (în domeniul organizãrii şi IT)
 • Analiza cerinţelor, realizarea caietului de sarcini, licitaţii (publice)

Customer-Login

CONTACT | IMPRESII

LIMBA