De ce i-taros

Prin integrarea soluţiilor i-taros se reuşeşte creşterea eficienţei şi a productivitãţii în domeniile de aplicabilitate şi astfel se oferã clienţilor noi posibilitãţi pentru îmbunãtãţirea competitivitãţii printr-un Time-to-Market rapid, servicii de cea mai înaltã calitate şi prin costuri reduse.

Ã?mbinarea aplicaţiilor permite atât susţinerea optimã în efectuarea sarcinilor cãt şi realizarea completã a proiectelor. De asemenea atât rezultatele complete, cât şi informaţiile referitoare la sarcinile şi proiectele efectuate sunt stocate periodic, sunt actuale şi sunt disponibile în orice moment.

Prin utilizarea pachetului de soluţii i-taros se obţin urmãtoarele avantaje:

  • Realizarea rapidã şi eficientã a unui sistem optim pentru susţinerea diferitelor procese şi modele de procese din cadrul unei întreprinderi
  • Flexibilitate şi adaptabilitate la cerinţele, în continuã schimbare, ale întreprinderii
  • Creşterea productivitãţii prin accesul rapid la cunoştinţele necesare (şi în cazul locaţiilor geografice multiple) precum şi prin susţinerea comunicaţiei şi a colaborãrii în cadrul întreprinderii
  • Recuperarea rapidã a investiţiilor/ soluţii convenabile ca preţ din punct de vedere al procurãrii, realizãrii, mentenanţei şi funcţionãrii.
  • Integrabilitatea în mediul existent
  • Adaptabilitatea la cerinţele utilizatorului
  • Securitate ridicatã prin folosirea tehnologiilor de ultimã orã
  • Ã?ndeplinirea standardelor de securitate de cea mai înaltã calitate
  • O ofertã de service cuprinzãtoare
  • e.t.c

Customer-Login

CONTACT | IMPRESII

LIMBA