Principii şi filozofie de produs

Managementul cunoştinţelor cuprinde procese în care cunoştintele sunt identificate, generate, selectate, pregãtite, transferate şi folosite. Ã?n acest caz comunicarea joacã un rol important în cadrul schimbului de cunoştinte.

Un abordare decisivă în Knowledge management constã în:

 • Separarea datelor/ informaţiilor relevante de cele nerelevante
 • Crearea cunoştintelor (knowledge) din date şi informaţii
 • Structurarea, pregãtirea, completarea şi punerea la dispoziţie în orice moment a cunoştintei ce poate autoînvãţa

Deoarece cunoştinţa se gaseşte de obicei în documente nestructurate şi în sisteme heterogene aceasta este dependentã de context (capul oamenilor, sisteme IT, acte, procese). De aceea este greu a gãsi şi a folosi ştiinţa prin metode şi tehnici de calcul uzuale.

Premise importante pentru un Knowledge management eficace şi eficient sunt:

 • Pregãtirea, structurarea şi ordonarea informaţiilor încã din momentul culegerii lor
 • Implementarea unui sistem IT capabil sã ofere la momentul indicat informaţiile dorite care provin din diferite culegeri de informaţii şi date
 • Integrarea unui management al cunoştinţelor în organizaţie şi conectarea lui cu procesele acesteia de afaceri
 • Dezvoltarea transferului continuu de cunoştinte care să sprijine Company culture

Din aceste motive un Knowledge management nu poate fi achiziţionat ca standard software, ci trebuie conceput, elaborat şi implementat în cadrul specific organizaţiei.

Importanţa unui management al cunoştinţelor în procese comerciale flexibile este în continuã creştere, mai ales în privinţa îmbunãtãţirii competitivitãţii, prin:

 • Creşterea eficienţei tranzacţiilor si a performanţiei întreprinderii
 • Scãderea costurilor, economisirea timpului
 • Creşterea flexibilitãţii şi a agilitãţii întreprinderii
 • Realizarea cadrului optim pentru o colaborare eficientã
 • între angajaţii diferitelor departamente sau organizaţii.

  Problemele fundamentale sunt:

  • Numãrul mare de utilizatori ai unui proces de afaceri care nu cunosc îndeajuns de bine acest proces
  • Ã?ntreprinderile ce nu vor încã o reacţie eficientã la schimbãrile bruşte din cadrul unui proces

   Procesele şi structurile pot fi optimizate prin soluţii de portal şi prin Knowledge management. Cu ajutorul unei aplicatii IT performante, orientată spre proces se faciliteazã transparenţa şi comunicarea între participanti în cadrul unui Knowledge management. Ã?n acest fel procesele generale/globale pot fi planificate, supravegheate şi conduse pe termen îndelungat.

   Principala sarcinã a unei astfel de aplicaţii este pregãtirea tuturor datelor şi informaţiilor necesare / cunoştinţei necesare despre intrãrile principale pentru toţi participanţii pe baza rolului lor în întreprindere. Din acest motiv pe primul plan se aflã întregul proces şi nu o singurã aplicaţie, iar utilizatorului i se vor oferi date si aplicatii cuprinzãtoare despre întregul proces. Informaţiile necesare sunt realizate prin acest sistem şi sunt întotdeauna legate de proces.

   Customer-Login

   CONTACT | IMPRESII

   LIMBA